Pravidla hry Cornhole


Postavení hráčů:

Každý hráč stojí z jedné strany desky a odhazuje sáčky na protilehlou desku. Při hodu nesmí přešlápnout pomyslnou čáru po spodním okraji desky.

Počítání bodů:

Body se počítají až po odhození všech sáčků. Vítěz si přičte bodový rozdíl mezi ním a soupeřem. Sáček v  díře je za 3 body, na desce 1 bod, mimo desku 0 bodů.

Hra ve čtyřech:

Spoluhráči stojí naproti sobě. Začínají hráči u 1. desky (soupeři) a odhazují na druhou desku. Po sečtení a odečtení bodů hází hráči (soupeři) z desky č.2 zpět. Ve čtyřhře tedy hráči nepřecházejí, zůstávají na jedné straně desky.


Základní pravidla hry:

Hráči se domluví z jaké vzdálenosti budou házet (oficiálně 8,23m) a losem určí, který z nich bude začínat prvním hodem.

Hraje se na jednotlivá kola, ve kterých se počítají body a přičítají k celkovému skóre hry.

Hráči se střídají po jednom hodu sáčkem, dokud každý neodhodí všechny 4 sáčky své barvy (jedno kolo hry).

Pokud na desce skončí sáček, který se na hrací desku odrazil od země, ihned po takovémto hodu se sáček odstraní z hrací desky. 

Body se sčítají až po odhození všech 8 sáčku, tedy po odehrání jednoho kola, takto:

  • 3 body za sáček, který spadl do otvoru v desce
  • 1 bod za sáček, který zůstal na desce (i takový, který visí nad otvorem a nespadl do něj a nebo takový, který visí na okraji desky, ale nedotýká se země)
  • 0 bodů za sáček, který leží na zemi (nespadl do otvoru a ani nezůstal na desce) 
  • 0 bodů za sáček, který visí na okraji desky, ale je opřený o jiný sáček, který leží na zemi a při odstranění tohoto sáčku by spadl z desky

V jednotlivých kolech (tedy po odhození 8 sáčků) si přičte body jen ten hráč, který kolo vyhrál a to tak, že se mezi sebou odečtou výsledky obou hráčů a vítěz kola si přičte bodový rozdíl ke svému celkovému skóre. (Např. hráč č.1 hodil celkem za 5 bodů a hráč č.2 za 3 body: (5-3=2) hráč č.1 tedy získává 2 body a hráči se připraví na další kolo. V případě remízy si za dané kolo nepřičte body žádný hráč.

Cílem hry je získat celkem 21 bodů. Hraje se tedy tolik kol, dokud jeden z hráčů nedosáhne této mety.

Vzhledem k tomu, že body v jednotlivých kolech si přičítají jen vítězi daného kola, hra nemůže nikdy skončit remízou a jeden z hráčů vždy dosáhne nebo přesáhne jako první 21 bodů.